Zaawansowane opcje bezpieczeństwa dla połączenia FTP

Bezpieczny dostęp do kont FTP jest kluczowy dla ochrony danych. Opisywana funkcjonalność pozwala na ustawienie możliwości połączenia z kontem FTP jedynie z wybranych adresów IP oraz zakresów sieciowych (CIDR), lub ze sprecyzowanych krajów (technologia GeoIP).

Zarządzanie zabezpieczeniem konta FTP odbywa się z poziomu Panelu Klienta Forpsi (Zarządzanie usługami -> Hosting -> "nazwa domeny" -> FTP), w zakładce "ograniczenie dostępu do FTP":


Z poziomu szczegółów konta FTP możliwe jest również pobranie logów FTP z zakładki po prawej stronie od opcji "ograniczenia dostępu do FTP".
Funkcjonalność pozwala na śledzenie nieudanych prób logowania oraz identyfikowanie adresów IP (wraz z GeoIP), z których te próby miały miejsce. Dostęp do tego typu danych pozwala na dostosowanie ustawień bezpieczeństwa według potrzeb.

Dostęp do konta FTP można zabezpieczyć poprzez:

  • dodawanie i usuwanie indywidualnych adresów IP
  • dodawanie i usuwanie zakresów sieciowych (CIDR)
  • dodawanie i usuwanie indywidualnych krajów (GeoIP) z listy, za wyjątkiem kraju domyślnego

Zastosowanie zmian w ustawieniach odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Zatwierdź".

Opcje ograniczenia dostępu według adresów IP oraz GeoIP wzajemnie się nie wykluczają.

Przykładowo, jeśli zostanie ustawiony dostęp ze sprecyzowanego zagranicznego adresu IP, np. z Niemiec (DE), oraz aktywowane zostanie ograniczenie GeoIP dla Francji (FR), logowanie będzie możliwe zarówno z podanego adresu IP, jak i z dowolnej lokalizacji na terenie Francji, o ile dostawca sieci korzysta z francuskich adresów IP.

Opisane powyżej funkcje mogą nie być dostępne w panelu dla niektórych usług hostingowych o systemie operacyjnym Windows. Jeśli taki przypadek ma miejsce, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu ustawienia ograniczeń dostępowych.