Przejście z wersji Trial na wersję płatną Site Builder

Korzystając z wersji Trial usługi Site Builder, w każdym momencie mamy możliwość przejścia na jedną z dostępnych płatnych opcji, WEB lub SHOP. W tym celu należy zalogować się do Panelu Klienta Forpsi, a następnie przejść do zakładki Site Builder.

Zostanie otwarta strona z listą aktywnych usług Site Builder. Wyszukaj usługę, którą chcesz przekonwertować na płatną wersję, a następnie kliknij przycisk Szczegóły, znajdujący się po prawej stronie danej usługi.

W tym miejscu możliwe jest wykupienie interesującej nas usługi, WEB lub SHOP. W tym celu należy kliknąć w przycisk odpowiadający wersji, którą chcemy zakupić.

Zostanie otwarte okienko, w którym należy wprowadzić nazwę własnej domeny. Płatna usługa Site Builder nie posiada domeny tymczasowej, więc należy do niej przypisać wykupioną wcześniej nazwę. Kliknięcie przycisku Sprawdź spowoduje weryfikację domeny pod kątem możliwości jej przypisania.

Po zakończeniu weryfikacji domeny pojawi się informacja o jej statusie. Jeśli możliwe jest zamówienie usługi dla danej domeny, pojawi się odpowiednia informacja oraz przycisk Zamów, który przeniesie nas do formularza zamówienia usługi.