Jak korzystać z SSH na Webhostingu Linux

Wprowadzenie
SSH (Secure Shell) to protokół komunikacyjny, który umożliwia bezpieczne i wydajne połączenie między dwoma komputerami, zapewniając wymianę danych przez zabezpieczony kanał. Za pomocą SSH możesz bezpiecznie połączyć się ze swoją przestrzenią Web i wykonywać różne operacje, takie jak:
 • Przesyłanie i pobieranie plików oraz folderów
 • Edytowanie, usuwanie i przenoszenie plików oraz folderów
 • Użycie narzędzia Composer
 • Korzystanie z komend GIT w celu zarządzania wersjami
 • Interakcja z instalacją WordPress za pomocą wp-cli (dla użytkowników WordPress).
Włączenie usługi SSH oraz przesłanie klucza SSH jest możliwe z poziomu panelu administracyjnego admin.forpsi.pl
Należy pamiętać, że usługa jest obecnie dostępna wyłącznie dla hostingu Linux na naszej nowej platformie. Jeśli nie możesz znaleźć opcji SSH w ustawieniach domeny w panelu sterowania, zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta. Dział wsparcia sprawdzi możliwość migracji Twojej usługi Web do nowej platformy, która umożliwi Ci dostęp do usługi SSH.

Uwaga
Podczas łączenia się przez SSH konieczne jest korzystanie z interfejsu wiersza poleceń zamiast interfejsu graficznego. Specjalne komendy służą do wykonywania określonych operacji, takich jak modyfikowanie, usuwanie lub przenoszenie plików oraz folderów. Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej przed użyciem SSH, aby zapobiec utracie danych.

Jak połączyć się poprzez SSH z Twoją domeną
Aby połączyć się z usługą Web przez SSH z wykorzystaniem własnej domeny, potrzebujesz klienta SSH. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, klient SSH jest zazwyczaj dostępny domyślnie. Alternatywnie możesz skorzystać z bezpłatnego klienta PuTTY, którego można pobrać z podanego linku.

Aby zainicjować połączenie, potrzebne będą następujące informacje:

Host: Twoja nazwa domeny
Użytkownik: Widoczne w panelu admin.forpsi.pl
Port: 2222

Komenda SSH: "ssh -p 2222 nazwa-uzytkownika@twoja-domena.pl".

Przypomnienie
Pamiętaj, że długość życia kontenerów SSH wynosi 2 godziny. Konieczne jest ukończenie sesji i operacji SSH w określonym przedziale czasu.

Wniosek
SSH zapewnia bezpieczny i wydajny sposób zarządzania stroną internetową. Korzystając z klienta SSH i dostarczonych szczegółów połączenia, możesz efektywnie wykonywać różne zadania i wchodzić w interakcje ze swoją witryną. Pamiętaj, aby zawsze zachowywać środki ostrożności i wykonywać kopię zapasową przed wprowadzaniem znaczących zmian przez SSH.

Tworzenie kluczy SSH

Windows
Windows 10 i nowsze wersje zawierają natywne narzędzia OpenSSH umożliwiające generowanie kluczy SSH przy użyciu PowerShell. Poniżej przewodnik krok po kroku:        
 1. Otwórz PowerShell: Naciśnij Windows + X, następnie wybierz "Program Windows PowerShell" lub "Program Windows PowerShell (Administrator)".
 2. Aby wygenerować parę kluczy RSA, wpisz następującą komendę: ssh-keygen -t rsa
 3. System wyświetli sugerowaną lokalizację do zapisania kluczy. Naciśnij Enter, aby zaakceptować domyślną lokalizację (C:\Users\YourUsername\.ssh\id_rsa) lub określ lokalizację niestandardową.
 4. Możesz ustawić hasło dla klucza prywatnego lub pozostawić pole puste, aby kontynuować bez hasła (nadanie hasła zwiększa poziom bezpieczeństwa).
 5. Para kluczy SSH zostanie wygenerowana oraz zapisana w określonej lokalizacji.
W starszych wersjach należy użyć oprogramowania firm trzecich np. PuTTYgen, które często jest dostarczane w pakiecie z klientem SSH PuTTY. Poniżej przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia kluczy SSH za pomocą PuTTYgen:
 1. Pobierz i zainstaluj PuTTY. Oprogramowanie można znaleźć tutaj.
 2. Uruchom PuTTYgen.
 3. Wybierz typ klucza (powszechnie używany jest RSA).
 4. Kliknij przycisk "Generate", aby utworzyć nową parę kluczy.
 5. Zgodnie ze wskazówkami na ekranie, poruszaj losowo kursorem myszy wewnątrz okna PuTTYgen, aby wygenerować klucze.
 6. Po wygenerowaniu pary kluczy możesz ustawić hasło dla dodatkowego zabezpieczenia.
 7. Zapisz klucz publiczny z rozszerzeniem .pub oraz klucz prywatny z rozszerzeniem .ppk
Linux
Dystrybucje Linux często są dostarczane z preinstalowanym pakietem OpenSSH, który umożliwia tworzenie kluczy SSH z poziomu terminala. Poniżej przewodnik:
 1. Otwórz terminal.
 2. Aby wygenerować parę kluczy RSA, wpisz następującą komendę: ssh-keygen -t rsa
 3. System wyświetli sugerowaną lokalizację do zapisania kluczy. Naciśnij Enter, aby zaakceptować domyślną lokalizację (~/.ssh/id_rsa) lub określ lokalizację niestandardową.
 4. Możesz ustawić hasło dla klucza prywatnego lub pozostawić pole puste, aby kontynuować bez hasła (nadanie hasła zwiększa poziom bezpieczeństwa).
 5. Para kluczy SSH zostanie wygenerowana oraz zapisana w określonej lokalizacji.

Po utworzeniu kluczy SSH (przy użyciu dowolnej metody) możesz przesłać klucz publiczny z poziomu panelu admin.forpsi.pl, aby umożliwić dostęp SSH do swojej usługi Web. Przechowuj swój klucz prywatny w bezpiecznym miejscu i nigdy nie udostępniaj go innym podmiotom.