Synchronizacja na urządzeniach mobilnych

Następujące klienty zostały przetestowane pod kątem synchronizacji kontaktów (dla kalendarzy sugerujemy wykorzystanie protokołu CalDAV):

Następujące dane muszą zostać wprowadzone w celu przeprowadzenia synchronizacji:
  • dane logowania: adres e-mail i hasło
  • adres URL serwera: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync
  • zasoby serwera
Zasoby serwera
W ustawieniach każdego klienta należy sprecyzować, które zasoby (katalogi, kalendarze, zadania) mają zostać zsynchronizowane (nazwy zasobów są czułe na wielkie i małe litery). Wymagane dane:

Kalendarze
- osobiste: wydarzenia
- utworzone przez użytkownika: wydarzenia/nazwa_kalendarza
- globalne: wydarzenia/firmowe
- kalendarz współdzielony przez użytkowników domeny: wydarzenia/współdzielona/nazwa_współdzielonego_kalendarza

Kontakty
- osobiste: kontakty 
- utworzone przez użytkownika: kontakty/nazwa_książki_adresowej
- globalne: kontakty/firmowe 
- książka adresowa współdzielona przez użytkowników domenykontakty/współdzielone/nazwa_współdzielonej_książki_adresowej

Lista zadań
- osobiste: zadania
- utworzone przez użytkownika: zadania/nazwa_listy_zadań
- lista zadań współdzielona przez użytkowników domeny: zadania/współdzielone/nazwa_współdzielonej_listy_zadań
 
Może wystąpić sytuacja, w której będziesz musiał podać więcej danych po stronie urządzenia mobilnego.

iOS
SyncML (LITE) 4
Sugerujemy wykorzystanie protokołu CalDAV do synchronizacji kalendarza.

 Poniższa procedura obejmuje jedynie synchronizację kontaktów.

Otwórz aplikację i kliknij na przycisk Preferences w lewym górnym rogu.

Wybierz SyncML Settings.

Dodaj nowe konto za pomocą przycisku Add new account...

Wprowadź nazwę konta i kliknij przycisk Server settings

- adres serwera: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync
- wprowadź użytkownika (adres e-mail) i hasło

Pozostaw inne opcje bez zmian, tak jak na zrzucie ekranu poniżej.

Przycisk Back pozwala na powrót do ustawień konta i konfigurację synchronizacji kontaktów.
Server Path -  wprowadź zasoby serwera, które chcesz zsynchronizować.
 
Wybierz książkę adresową do synchronizacji w sekcji CONTACTS TO INCLUDE IN SYNC - wybierz Local address book only.

Jeśli korzystasz z chmurowej książki adresowej, odznacz opcję Local address book only i wybierz odpowiedni element z sekcji Included Addressbooks.


ANDROID  
Synthesis SyncML Client for Android
Aplikacja nie jest w pełni kompatybilna z serwerem synchronizacyjnym od wersji 7.4.2016.
Sugerujemy wykorzystanie protokołu CalDAV do synchronizacji kalendarza.

Konfiguracja serwera

Ustawienia synchronizacji kontaktów
nastaveni synchronizace kontaktu

Ustawienia synchronizacji wydarzeń
nastaveni synchronizace kalendare 

U ustawieniach synchronizacji klienta mogą zostać sprecyzowany jedynie podstawowe parametry: dane logowania, serwer synchronizacyjny oraz zasoby serwera do synchronizacji. Do bezproblemowego działania synchronizacji nie są wymagane żadne dodatkowe parametry.