Antyspam i aliasy e-mail

Aliasy e-mail nie mogą być używane do logowania się na stronie Webmaila. Z tego powodu konieczne jest skonfigurowanie reguł antyspamowych w Administracji konta postmaster@nazwa_domeny lub konta uprzywilejowanego. 

Po zalogowaniu się do Webmaila kliknij zakładkę Admin w górnym menu, a następnie w lewym menu kliknij zakładkę Alias i wybierz odpowiedni alias. Na koniec kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu.

W tym miejscu można edytować ustawienia filtra antyspamowego dla danego aliasu.

Można również dodać konkretne adresy mailowe jako zaufane (biała lista) lub jako niepożądane (czarna lista). Aby zmiany zostały wprowadzone należy kliknąć Zapisz.