Edycja skrzynki pocztowej

Edycja skrzynki pocztowej
 
Zaloguj się przez Webmail na konto postmaster lub inne konto z uprawnieniami administratora (więcej informacji znajduje się w artykule Zarządzanie dostępem).
 
Wybierz zakładkę Admin z górnego menu.

W sekcji Konta wybierz z listy skrzynkę, dla której chcesz zmienić hasło.
 
Zostanie otwarta strona, która pozwala na zmianę ustawień konta. Na tej stronie można również bezpowrotnie usunąć niepotrzebne konto.
Ustawienia podstawowe
- informacja o zajętości przestrzeni skrzynki
- opis skrzynki mailowej
- możliwość czasowego wyłączenia skrzynki

Zarządzanie hasłem
- zmiana hasła
- ustawienie możliwości resetu hasła przez użytkownika
- aktywacja wymaganej zmiany hasła przy pierwszym logowaniu
 
Przekazywanie i Auto-odpowiedź
- przekazywanie wiadomości przychodzących wiadomości na inne adresy e-mail (do 5)
- usuwanie wiadomości przychodzących bez przesyłania powiadomienia (odznacz tę opcję jeśli wiadomości nie są prawidłowo dostarczane na skrzynkę)
- powiadomienia e-mail o przychodzących wiadomościach
- automatyczna odpowiedź (wiadomości zwrotne na wypadek nieobecności)
 
AntiSpam oraz Zablokowani i bezpieczni nadawcy
Sekcja zawiera takie same opcje, jak w przypadku standardowego użytkownika Webmaila.
Zmiany wykonywane na tej stronie należy zatwierdzić za pomocą przycisku ZAPISZ.
 
Eksport skrzynek mailowych
Skrzynki w domenie można eksportować za pomocą przycisku Eksport, znajdującego się prawym górnym rogu listy kont. Adresy e-mail zostaną wyeksportowane w formie pliku CSV (wartości oddzielone przecinkami).
Wyeksportowane zostaną: nazwa, nazwa wyświetlana, wykorzystywana przestrzeń, informacja o przekazywaniu i automatycznych odpowiedziach, liczba adresów na czarnej liście oraz białej liście.
 
Usunięcie skrzynki
Pojedyncze skrzynki można usunąć poprzez przycisk Usuń, znajdujący się w szczegółach danej skrzynki mailowej.
Jeśli chcesz usunąć większą liczbę skrzynek jednocześnie, wybierz je z listy, a następnie kliknij przycisk Usuń, znajdujący się w prawym górnym rogu listy.