Transformacja budynku Datacenter FORPSI w latach 2004 - 2010

2004

2007

2009

 

2010