Domena .eu w kwarantannie

Nazwa domeny jest objęta kwarantanną, ponieważ została usunięta. Nazwy przebywają w kwarantannie przez okres 40 dni. Wymazana nazwa może zostać reaktywowana z kwarantanny (tj. przywrócona do działania) w dowolnym momencie. W okresie kwarantanny strony internetowe i adresy mailowe przypisane do danej nazwy nie działają. Po upływie okresu kwarantanny nazwy są zwalniane do publicznej rejestracji. Wystarczy wpisać nazwę domeny w okienko wyszukiwarki WHOIS, aby sprawdzić, kiedy dana nazwa .eu zostanie ponownie udostępniona do rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Jeśli abonent nazwy domeny objętej kwarantanną chciałby odzyskać swoją nazwę i przywrócić ją do działania przed upływem okresu kwarantanny, powinien skontaktować się z rejestratorem w celu jej reaktywacji. Domena może zostać reaktywowana dla abonenta także przez nowego rejestratora, który może reaktywować domenę z kwarantanny i przenieść ją do swojego portfela. Reaktywacja jest odpłatna. W przypadku pytań dotyczących opłat należy skontaktować się z rejestratorem.
Istnieją trzy możliwe powody usunięcia nazwy domeny:

  • abonent nazwy domeny nie chce już korzystać z danej nazwy. W takim przypadku stosuje się okres przejściowy w postaci czterdziestodniowej kwarantanny. W okresie kwarantanny dotychczasowy abonent może jeszcze zmienić zdanie i reaktywować usuniętą nazwę domeny (tj. przywrócić ją do działania).
  • abonent nazwy domeny nie uiścił opłaty za odnowienie, w związku z czym jego rejestrator zmuszony był usunąć nazwę z powodu zaległej płatności. Po czterdziestodniowej kwarantannie nazwa domeny zostanie zwolniona do publicznej rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, chyba że abonent postanowi dokonać reaktywacji przed upływem okresu kwarantanny.
  • nazwa domeny została wycofana przez EURid, ponieważ abonent nazwy domeny nie spełniał wymaganych kryteriów. Wycofane nazwy domen nie mogą być reaktywowane.