Szablony antyspamowe

Szablony umożliwiają masową konfigurację reguł antyspamowych dla skrzynek pocztowych domeny. Możesz także użyć szablonów do tworzenia skrzynek pocztowych. 

Tworzenie szablonu 
    Zaloguj się do poczty internetowej za pomocą konta postmastera lub konta delegowanego (zarządzanie dostępem).
    Kliknij zakładkę  Admin z menu. 
   Jeśli szablony mają być używane na skrzynce pocztowej, musisz zaznaczyć opcję  AntiSpam dla nazwa@domena.pl  "WŁĄCZONE"  


W lewym menu głównym wybierz pozycję Szablony i kliknij przycisk + SZABLON 


Określ właściwą nazwę i zapisz

Nowy szablon został utworzony. Pojawi się w menu  dostępnych szablonów. Od teraz możesz zastosować reguły szablonu w dowolnym momencie edycji (po zapisaniu zmian) na wszystkich skrzynkach pocztowych w domenie. Aby to zrobić zaznacz szablon i wybierz  Zastosuj dla domeny.

Szablony oferują wszystkie opcje znane z ustawień antyspamowych typowej skrzynki pocztowej. jedna z najbardziej użytecznych funkcji jest tworzenie listy adresatów zaufanych i niezaufanych. W progami jest to określone przez  "Zablokowani i bezpieczni nadawcy". Aktywacja tej opcji polega na przełączeniu suwaka w pozycje (kolor zielony) na wysokości napisu "Przypisz listę zablokowanych nadawców do tego szablonu" lub "Przypisz listę zaufanych nadawców i odbiorcówewentualnie obie listy jednocześnie. Pamiętaj w każdym momencie możesz dodać nowy adres,  zarówno zaufany jak i niezaufany poprzez wypełnienie pola znajdującego się poniżej(spójrz na ilustracje) o nazwie "Adres e-mail*" oraz wybranie typu listy  "Dodaj do listy jako:"
 Zatwierdzenie wszystkich nowych ustawień w tej sekcji odbywa się po przez wciśniecie przycisku Zapisz.

Stosowanie reguł szablonów dla istniejących skrzynek pocztowych 

Wybierz odpowiedni szablon z rozwijanego menu na stronie edycji skrzynki pocztowej. 

Program zapyta o zatwierdzenie modyfikacji naciśnij  przycisk TAK,