Konfiguracja serwera SMTP - sprawdzenie rekordów DNS

Rekordy DNS domeny nadawcy i odbiorcy są sprawdzane na serwerze smtp.forpsi.com. A więc te domeny muszą  posiadać ustawione: rekord MX lub A. Serwer pocztowy rozpoznaje jaki jest rekord MX lub A,  i na podstawie tych informacji "wie" gdzie wysłać wiadomość e-mail lub błąd wiadomości, jeśli wiadomość e-mail nie została pomyślnie dostarczona. 
 • Domena odbiorcy musi mieć ważny rekord MX lub A DNS 
Gdy wyślesz wiadomość na adres e-mail, którego domena nie zwraca żadnego rekordu MX ani A  w systemie DNS, wiadomość zostanie odrzucona. 
 • MS Outlookwyśle Twoje e-maile do prawidłowych odbiorców (jeśli wiadomość jest skierowana do większej liczby odbiorców) i zwróci komunikat o błędzie (jako nowy e-mail) zawierający informację, którzy odbiorcy byli nieważni.
 • Thunderbird, Opera Mail – wiadomość nie zostanie wysłana, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Invalid destination domain”. Twoja wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Element wysłany lub Wysłane. Konieczne jest poprawienie lub usunięcie nieprawidłowych odbiorców z listy odbiorców. 
 • Webmail zamiast wysłania wiadomości wyświetli się okno typu "POP-UP" zawierające odpowiedź serwera. 
Odpowiedź serwera:
 
 5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domain 
 
 Co zrobić, jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie:
 
 • Sprawdź i popraw adres odbiorców w wiadomości zgodnie z komunikatem o błędzie. 
 • Domena nadawcy musi mieć prawidłowy rekord MX lub A w DNS. Jeśli domena nadawcy nie zwróci żadnego rekordu MX ani A, wiadomość również zostanie odrzucona. 

  Odpowiedź serwera: 
   
   5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid domain 
   
  Co zrobić, jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie: Sprawdź rekordy MX i A domeny nadawcy - czy są ustawione i dostępne (możesz skorzystać z narzędzia online https://mxtoolbox.com/MXLookup.aspx). Jeśli uważasz, że rekordy DNS są ustawione poprawnie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta formularz kontaktowy.
   
  Może być więcej powodów, dla których domena nadawcy nie ma ustawionego prawidłowego rekordu DNS. Domena nadawcy mogła wygasnąć, rekord DNS nie został jeszcze ustawiony itp. Nie można odpowiedzieć na takiego e-maila ani zwrócić komunikatu o błędzie. Dlatego lepiej od razu poinformować nadawcę, że jego domena nie posiada ustawionego poprawnie rekordu w DNS. 
   
  Note: Serwer SMTP rozróżnia adres konta uwierzytelniającego i adres e-mail nadawcy, np. jako adresu e-mail nadawcy można użyć aliasu domeny. Serwer SMTP sprawdza adres e-mail nadawcy.