Wiadomość e-mail została odrzucona z błędem „brak reverse DNS dla x.x.x.x”

Każdy rozsyłający serwer SMTP powinien spełniać określone parametry. Jednym z tych parametrów jest odwrotny rekord DNS adresu IP serwera SMTP. Zwiększa on wiarygodność serwera poczty wychodzącej. 

Gdy wiadomość e-mail jest dostarczana na serwer mxavas.forpsi.com, sprawdzane jest również, czy ustawiony jest odwrotny rekord DNS adresu IP serwera poczty wychodzącej.
Dzięki tej kontroli, wiele niepożądanych wiadomości (spam) wysłanych ze zwykłego komputera (np. z wirusami) jest odrzucanych. 
Jeżeli rekord odwrotny nie jest ustawiony, komunikacja z serwerem wychodzącym jest natychmiast odrzucana. Nadawca powinien otrzymać wiadomość z tym błędem:

554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x
Jeśli nadawca otrzyma wiadomość z powyższym błędem, powinien skontaktować się z administratorem swojego serwera SMTP w celu ustalenia ustawienia odwrotnego rekordu. Jest on ustalany przez administratora danego adresu IP (dostawca usług internetowych, itp.).