Zarządzanie dostępem

W normalnych warunkach postmaster jest odpowiedzialny za tworzenie nowych adresów e-mail i utrzymywanie obecnych. 
Ponadto tylko ten użytkownik może zmieniać zawartość kalendarza i książki adresowej, które są wspólne dla całej domeny.
Możesz to zmienić w administracji poczty internetowej, a także delegować określone uprawnienia do innych skrzynek w domenie. 

Zaloguj się do poczty internetowej za pomocą konta postmastera lub konta delegowanego (zarządzanie dostępem). 

Kliknij zakładkę Admin. 


Delegowanie dostępu 

W pod menu "Ustawienia Admin dla ..."  wybierz Administratorzy.
Wprowadź  nazwę użytkownika poczty, który powinien mieć uprawnienia dostępu do administracji skrzynki pocztowej i kliknij przycisk Dodaj. 

Dodany użytkownik będzie od teraz widoczny na liście 
Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z  przełącznika Włączone/Wyłączone.

Użytkownika można usunąć, klikając przycisk Usuń. 

Konfigurowanie dostępu do firmowej książki adresowej 

W pod menu "Ustawienia Admin dla ..."  wybierz Książka adresowa.
 Wprowadź cały adres użytkownika, który powinien mieć uprawnienia do zapisu we wspólnej książce adresowej i kliknij przycisk Dodaj. Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z linku Włączone/wyłączone. Możesz usunąć użytkownika, klikając link Usuń . 
Podobnie jak wcześniej.

Konfigurowanie dostępu do edycji kalendarza firmowego 

W widocznym poniżej menu wybierz element  "Kalendarz".

Wprowadź cały adres użytkownika, który powinien mieć uprawnienia do zapisu w udostępnionym kalendarzu i kliknij przycisk Dodaj. Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z przełącznika  Włączone/Wyłączone. Użytkownika można usunąć, klikając łącze Usuń.

Oprócz administrowania użytkownikami uprzywilejowanymi możesz wybrać kolor wydarzeń we współdzielonym kalendarzu.