Błąd „policy violation” – nieprawidłowe adresy odbiorców

Prawdopodobnie czytasz ten artykuł, ponieważ próbowałeś wysłać e-mail przez serwer SMTP smtp.forpsi.com i otrzymałeś następujący komunikat:

550 5.1.0 cNkj1y0022zrrQM01NkjaD policy violation, see https://support.forpsi.com/kb/a4077
W ciągu ostatniej godziny wysłano z Twojego adresu e-mail ponad 100 e-maili, a ponad połowa z nich była zaadresowana do nieprawidłowych odbiorców (brak rekordu MX, e-maile są odrzucane przez docelowy serwer pocztowy, itp.)

W tym przypadku problem leży po stronie Twojej wiadomości e-mail. Mogłeś podać nieprawidłowe adresy lub docelowe serwery pocztowe odrzucają Twoje e-maile. W takim przypadku otrzymujesz raporty o niedoręczeniu. Konieczne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego Twoje e-maile są odrzucane. Odpowiednie informacje można znaleźć w komunikatach NDR.

Ponieważ jest to typowy scenariusz nadużywania konta pocztowego do spamowania, dostęp do serwera smtp dla Twojego konta e-mail został tymczasowo wyłączony (dostęp przez POP3, IMAP i Webmail nadal jest możliwy).

Blokada zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 minut.

Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz wcześniej odblokować konto, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta poprzez autoryzowane zgłoszenie.