Sprawdzenie przepełnienia skrzynki pocztowej

Zapełnienie skrzynki to częsty powód niedostarczania wiadomości mail. Jeśli nie archiwizujesz e-maili regularnie, warto na bieżąco sprawdzać pojemność skrzynki pocztowej.
Ponieważ nasze serwery pocztowe nie wysyłają powiadomień o zapełnieniu skrzynki pocztowej, należy korzystać z narzędzi dostępnych w klientach pocztowych. Poniżej przedstawiona został krótka instrukcja gdzie szukać takiej funkcjonalności.

Użytkownik Webmaila jest w stanie szybko ustalić poziom wykorzystania powierzchni jego skrzynki odbiorczej w zakładce 
Ustawienia -> Informacje:

Jak również klikając na ikonę w górnym prawy rogu ekranu: