Rezygnacja z webhostingu lub domeny

WEBHOSTING

Rezygnacja z webhostingu może być przeprowadzona za pomocą formularza rezygnacji, który jest dostępny po zalogowaniu do panelu administracyjnego. Zaloguj się na stronie https://admin.forpsi.pl/ i wybierz zakładkę "Webhosting" z menu po lewej stronie. Następnie kliknij na nazwę danego webhostingu i wybierz opcję "Rezygnacja z usługi".


DOMENY

Domena zostanie automatycznie anulowana jeśli nie zostanie opłacona przed terminem ostatecznego wygaśnięcia. Po upływie okresu ochronnego domena będzie ponownie dostępna do rejestracji. Powiadomienia o nadchodzącym wygaśnięciu będą przesyłane na kontaktowy adres e-mail właściciela domeny. Jeśli nie chcesz przedłużać domeny, po prostu zignoruj przychodzące wiadomości.