Edycja konfiguracji programu Thunderbird

Dotychczasowa konfiguracja serwerów poczty dla usługi konto.pl wyglądała następująco:
Nazwa Adres Port bez SSL Port z SSL
POP3 pop3.konto.pl 110 995
IMAP imap.konto.pl 143 993
SMTP smtp.konto.pl 587 465
 
Od 20 Stycznia 2021 roku dochodzi do zmiany serwerów poczty na następujące:
Nazwa Adres Port bez SSL Port z SSL
POP3 pop3.forpsi.com 110 995
IMAP imap.forpsi.com 143 993
SMTP smtp.forpsi.com 587 465
 
Celem prawidłowego działania usługi konto.pl na kliencie poczty Thunderbird, należy dokonać edycji serwerów poczty.
1. W górnym prawym rogu wybierz ikonę trzech poziomych linii
2. Wybierz "Konfiguracja Konta"
3. Przejdź do "Konfiguracji serwera"
4. Zmień wartość "Nazwa serwera" zgodnie z tabelą na stan po 20.01.2021r.
5. Wybierz "Poczta wychodząca"
6. Wybierz "Edytuj" i zmień serwer SMTP.