Automatyczna pro forma za odnowienie domeny

Faktura pro forma za odnowienie ważności domeny na kolejny okres rozliczeniowy jest wystawiana automatycznie.

Dokument wysyłany jest drogą mailową, 30 dni przed wygaśnięciem domeny, na adres korespondencyjny ustawiony w Panelu Klienta Forpsi. Nazwa domeny widniejąca na pro formie oraz długość okresu rozliczeniowego są zgodne z ostatnią fakturą wystawioną na tę usługę.

W celu zmiany jakichkolwiek szczegółów, należy anulować obecne zamówienie i utworzyć nowe - procedura jest dokładnie opisana w następującym artykule.

Feedback

czy da się ustawić dla cloud , lub name?
Mieszko Szreder (12/13/2021 at 8:47 PM)