Reset hasła dostępowego serwera (CentOS 7)

W celu zresetowania hasła serwera CentOS, w pierwszej kolejności musisz uzyskać dostęp do serwera przy pomocy Konsoli Odzyskiwania I postepować zgodnie z tymi instrukcjami.
Włącz Konsolę Odzyskiwania i w dolnym lewym rogu okna wybierz Ctrl+Alt+Delete.
W oknie konsoli możesz zauważyć opcję bootowania komunikatem “grub-boot” (zobacz poniższy zrzut ekranu).
 
Przed zakończeniem odliczania naciśnij klawisz “e” aby otworzyć tryb edycji bootowania.
Znajdź linię zaczynającą się od Linux 16 I zastąp ją rw init=/sysroot/bin/sh.
 
 
 
Naciśnij Ctrl+x.
 
Teraz możesz zresetować hasła.
Wpisz komendę: chroot /sysroot
Zresetuj hasło: passwd root – będziesz proszony o podanie nowego hasła.
Wprowadz komendę: touch /.autorelabel
Wyjdź z chroot: exit
Zrestartuj serwer: reboot
Serwer zresetuje się jeszcze raz w trakcie procesu.