Jak wybrać pomiędzy Classic VPS a Cloud VPS?

Jakie są różnice między Classic VPS, a Cloud VPS?
Z technicznego punktu widzenia, obie usługi są identyczna – serwery znajdują się w naszym data center w Ktiš, oferują te same parametry i dostęp, czy bazują na tej samej infrastrukturze.
Oba rodzaje usług wymagają wiedzy i doświadczenia w celu zarządzania serwerem. Żadna z nich nie jest usługą zarządzaną.
Główna różnica między nimi leży w administracji usługą (nie w funkcjonalności serwera) – system płatności oraz interfejs panelu kontrolnego serwera się różnią.
 
Classic VPS
- łatwiej wybrać wariant (ograniczona ilość szablonów oraz usług dodatkowych)
- tylko jeden serwer (nie dostosowany do tworzenia szerszej infrastruktury)
- Automatyczny system fakturowania oparty o wybrany okres czasu (brak potrzeby samodzielnego monitorowania stanu konta)
- kontrolowany z poziomu Panelu Klienta Forpsi (brak oddzielnego Panelu Kontrolnego)
 
Cloud VPS
- szeroki wybór szablonów, parametrów oraz usług dodatkowych
- możliwość utworzenia wielu różnorodnych serwerów i łączenia ich w złożone infrastruktury
- składanie zleceń doładowania portfela jest konieczne – musisz monitorować swój stan konta
- usługa kontrolowana poprzez Panel Kontrolny (osobny interfejs)