Ustawienia dla klientów pocztowych

W celu zarządzania skrzynkami e-mail w zakresie naszych usług hostingowych można skorzystać z interfejsu przeglądarkowego pod adresem webmail.forpsi.pl lub dedykowanych klientów pocztowych.

Poradniki korzystania z interfejsu webmail.forpsi.pl znajdują się w sekcji Webmail Bazy Wiedzy.

W czasie konfiguracji konta w programie pocztowym wymagane jest ustawienie serwerów dla poczty wychodzącej oraz przychodzącej. Konfiguracja zależna jest od wyboru protokołu dla poczty przychodzącej. Wybór IMAP oznacza, iż wiadomości dostępne na serwerze pocztowym będą widoczne również w programie. W przypadku POP3 natomiast wiadomości są pobierane z serwera bezpośrednio na komputer z zainstalowanym programem pocztowym, a użytkownik może zdecydować, czy wiadomości mają również pozostać na serwerze pocztowym, czy mają zostać usunięte z serwera po pobraniu na dysk komputera.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych protokołów znajdują się w tym poradniku.

W czasie konfiguracji klienta pocztowego należy podać następujące dane:

Dla konta POP3

Serwer poczty przychodzącej:

 • Nazwa hosta: pop3.forpsi.com
 • Port: 995 przy wykorzystaniu SSL (rekomendowane), lub 110 w przypadku TLS lub bez szyfrowania
 • Użytkownik: pełny adres mailowy
 • Hasło: hasło do skrzynki

Serwer poczty wychodzącej:

 • Nazwa hosta: smtp.forpsi.com
 • Port: 465 przy wykorzystaniu SSL (rekomendowane), lub 25 i 587 w przypadku TLS lub bez szyfrowania
 • serwer wymaga autoryzacji - dane logowania są takie same jak w przypadku poczty przychodzącej

Dla konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej:

 • Nazwa hosta: imap.forpsi.com
 • Port: 993 przy wykorzystaniu SSL (rekomendowane), lub 143 w przypadku TLS lub bez szyfrowania
 • Użytkownik: pełny adres mailowy
 • Hasło: hasło do skrzynki

Serwer poczty wychodzącej:

 • Nazwa hosta: smtp.forpsi.com
 • Port: 465 przy wykorzystaniu SSL (rekomendowane), lub 25 or 587 w przypadku TLS lub bez szyfrowania
 • serwer wymaga autoryzacji - dane logowania są takie same jak w przypadku poczty przychodzącej

Uwaga: Dostawcy Internetu ISP często blokują port 25 dla poczty wychodzącej. Rekomendujemy wykorzystanie portu 587 dla TLS, lub 465 dla SSL.