Zarządzanie Certyfikatem SSL – Hosting WordPress

Zainstalowany certyfikat SSL nie oznacza, że strona będzie automatycznie widoczna w HTTPS.

Poniższy artykuł opisuje operacje, niezbędne do wykonania aby umożliwić nawigację witryny za pomocą protokołu HTTPS, oraz sposób w jaki można przekierować ruch z http na HTTPS w przypadku wykorzystywania Hostingu WordPress:

Aby skonfigurować WordPress z certyfikatem SSL, należy wykonać następujące czynności:

  1. W panelu WordPress wybierz pozycję "Ustawienia" po lewej stronie; w rozwiniętym menu kliknij "Ogólne".
  2. W ustawieniach ogólnych edytuj adres WordPress (URL), oraz adres strony internetowej (URL), poprzez wstawienie HTTPS zamiast http.
Aby zakończyć proces i upewnić się, że cały ruch zostanie przekierowany do strony HTTPS, należy edytować plik .htaccess, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższych punktach:

 Modyfikacja pliku .htaccess

Należy zmienić poniższe wiersze w pliku .htaccess w katalogu głównym Domeny:

 # BEGIN WordPress
 
 <IfModule mod_rewrite.c>
 
 RewriteEngine On
 
 RewriteBase /
 
 RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 
 RewriteRule . /index.php [L]

 </IfModule>
 
 #END WordPress
 
na:

 
# BEGIN WordPress
 
 <IfModule mod_rewrite.c>
 
 RewriteEngine On
 
 RewriteBase /
 
 RewriteCond %{HTTPS} off
 
 RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
 
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
 
 RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 
 RewriteRule . /index.php [L]
 
 </IfModule>
 
 #END WordPress 

Aby przywrócić nawigację zarówno dla HTTP, jak i HTTPS, wystarczy usunąć plik .htaccess (jeśli zawiera tylko linie przekierowania) lub wyłączyć powyższe linie, wstawiając znak # na początku każdej z nich.


Alternatywna metoda dostępna tylko dla nowych aktywacji

Oprócz zmian w .htaccess, opisanych w poprzednim punkcie, dla nowych aktywacji (domeny, których adres IP jest typu: 89.46.10. * ***) możliwe jest wykorzystanie dodatkowego narzędzia obecnego w Panelu Kontrolnym.

W tym przypadku, należy postępować jak poniżej:

  1. Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego domeny, wybierz "Hosting Linux" z menu po lewej stronie i kliknij "Usługi Hostingu".

  2. Wybierz "Redirect SSL"

  3. Potwierdź żądanie przyciskiem "OK"

  4. Za pomocą tego samego przycisku można usunąć przekierowanie z HTTP na HTTPS:

Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 1 godziny od uruchomienia i ważne będą dla całej strony (nie można ustawić wyjątków dla katalogów).

W wyniku tych zmian nie zostanie wysłany komunikat od Forpsi.

Określenie nowe aktywacje oznacza wszystkie domeny, których adres IP jest podobny do: 89.46.10 * ***

Aby sprawdzić klasę IP przypisanej do swojej domeny, postępuj zgodnie z poradnikiem w artykule z Bazy Wiedzy.

W przypadku odinstalowania lub cofnięcia certyfikatu, CMS nie będzie widoczny w HTTP lub HTTPS.

Aby wyświetlić stronę w HTTP, niezbędne będzie ponowne edytowanie ustawień do stanu początkowego.