Zainstalowany certyfikat SSL nie oznacza, że strona będzie automatycznie widoczna w HTTPS.

Jeśli chcesz, aby OpenCart operował wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS, wykonaj następujące czynności:

1. W back end OpenCart przejdź do sekcji "Ustawienia", a następnie wybierz opcję "Konfiguracja".

2. W opcji "Twój Sklep" (Lub po prostu "Sklep") kliknij na symbol ołówka "Edytuj".

3. W nowo otwartym oknie przejdź do zakładki "Serwer" i ustaw "Tak" dla opcji "Użyj SSL".

4. Zmodyfikuj następujące wiersze w pliku config.php w ścieżce OpenCart admin/config.php w poniższy sposób:

  • plik config.php zainstalowany na administratorze;

// HTTP

define('HTTP_SERVER', 'https://www.dominio.ext/');

// HTTPS

define('HTTPS_SERVER', 'https://www.dominio.ext/');

  • plik config.php zainstalowany w podkatalogu;

// HTTP

define('HTTP_SERVER', 'https://www.dominio.ext/podkatalog');

// HTTPS

define('HTTPS_SERVER', 'https://www.dominio.ext/podkatalog);

  • plik admin/config.php zainstalowany na root;

// HTTP

define('HTTP_SERVER', 'https://www.dominio.ext/admin/');

define('HTTP_CATALOG', 'https://www.dominio.ext/');

// HTTPS

define('HTTPS_SERVER', 'https://www.dominio.ext/admin/');

define('HTTPS_CATALOG', 'https://www.dominio.ext/');

  • plik admin/config.php zainstalowany w podkatalogu;

// HTTP

define('HTTP_SERVER', 'https://www.dominio.ext/podkatalog/admin/');

define('HTTP_CATALOG', 'https://www.dominio.ext/podkatalog/');

// HTTPS

define('HTTPS_SERVER', 'https://www.dominio.ext/podkatalog/admin/');

define('HTTPS_CATALOG', 'https://www.dominio.ext/podkatalog/');

W przypadku odinstalowania lub cofnięcia certyfikatu, CMS nie będzie widoczny w HTTP lub HTTPS.

Aby wyświetlić stronę w HTTP, niezbędne będzie ponowne edytowanie ustawień do stanu początkowego.Zobacz także

Zarządzanie Certyfikatem SSL - Hosting Linux