Przekierowanie ruchu z http na HTTPS.

Edycja pliku .htaccess

Poniżej znajduje się opis kroków, które należy wykonać, aby przekierować ruch z HTTP na HTTPS:

1. Przekierowanie całego ruchu HTTP na HTTPS:wstaw w katalogu głównym domeny plik .htaccess, zawierający następujące wiersze (lub, w przypadku istniejących plików, dodaj do tych, które już są obecne):

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


2. Przekierowanie cały ruch z wyłączeniem katalogu: zmień kod w następujący sposób:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cartella_da_escludere
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


3. Przekierowanie ruchu dla pojedynczego pliku z http na https: plik .htaccess musi być umieszczony w katalogu, dla którego ma być przekierowany ruch za pośrednictwem protokołu HTTPS, i powinien zawierać następujące wiersze:

RewriteEngine On
RewriteBase /cartella_https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


Aby przywrócić nawigację zarówno dla HTTP, jak i HTTPS, wystarczy usunąć plik .htaccess (jeśli zawiera tylko linie przekierowania) lub wyłączyć powyższe linie, wstawiając znak # na początku każdej z nich.


Alternatywna metoda, dostępna tylko dla nowych aktywacji:

Oprócz zmian w .htaccess, opisanych w poprzednim punkcie, dla nowych aktywacji (domeny, których adres IP jest typu: 89.46.10. * ***) możliwe jest wykorzystanie dodatkowego narzędzia obecnego w Panelu Kontrolnym.

W tym przypadku, należy postępować jak poniżej:

  1. Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego domeny, wybierz "Hosting Linux" z menu po lewej stronie i kliknij "Usługi Hostingu".

  2. Wybierz "Redirect SSL"

  3. Potwierdź żądanie przyciskiem "OK"

  4. Za pomocą tego samego przycisku można usunąć przekierowanie z HTTP na HTTPS:

Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 1 godziny od uruchomienia i ważne będą dla całej strony (nie można ustawić wyjątków dla katalogów).

W wyniku tych zmian nie zostanie wysłany komunikat od Forpsi.

Określenie nowe aktywacje oznacza wszystkie domeny, których adres IP jest podobny do: 89.46.10 * ***

Aby sprawdzić klasę IP przypisanej do swojej domeny, postępuj zgodnie z poradnikiem w artykule z Bazy Wiedzy.

Przekierowanie spowoduje, że strona nie będzie widoczna w HTTP lub HTTPS, jeśli certyfikat SSL zostanie cofnięty lub odinstalowany.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź artykuł w Bazie Wiedzy.Zobacz także

Zarządzanie Certyfikatem SSL - Hosting Linux