Przekierowanie ruchu z http na HTTPS

Edycja pliku .htaccess
Poniżej znajduje się opis kroków, które należy wykonać, aby przekierować ruch z HTTP na HTTPS:

1. Przekierowanie całego ruchu HTTP na HTTPS:wstaw w katalogu głównym domeny plik .htaccess, zawierający następujące wiersze (lub, w przypadku istniejących plików, dodaj do tych, które już są obecne):

RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

2. Przekierowanie cały ruch z wyłączeniem katalogu: zmień kod w następujący sposób:

RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cartella_da_escludere
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

3. Przekierowanie ruchu dla pojedynczego pliku z http na https: plik .htaccess musi być umieszczony w katalogu, dla którego ma być przekierowany ruch za pośrednictwem protokołu HTTPS, i powinien zawierać następujące wiersze:

RewriteEngine On
 RewriteBase /cartella_https
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
 RewriteRule^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Aby przywrócić nawigację zarówno dla HTTP, jak i HTTPS, wystarczy usunąć plik .htaccess (jeśli zawiera tylko linie przekierowania) lub wyłączyć powyższe linie, wstawiając znak # na początku każdej z nich.