Sortowanie

Domyślne ustawienie sortowania rekordów (tzw. sortowaniew naszych bazach danych MSSQL to Czech_CI_AS (Czech_Case_Insensitive_Accent_Sensitive). Klient ma możliwość zdefiniowania własnego sortowania w tabelach dla pól, które obsługują tę funkcję. Jeśli potrzebujesz innego ustawienia sortowania dla bazy danych, zapytaj o zmianę ustawień obsługę klienta.