iDRAC - Karta Dell Remote Access

iDRAC - Karta Dell Remote Access

rodzaje:

     DRAC 5 - Karta Dell Remote Access - serwer zdalnego zarządzania poprzez protokół HTTP / HTTPS (np. DELL 1950 czy DELL 2950).
     iDRAC 6 z wbudowanym BMC - oferuje podstawowe zarządzanie serwerem. Jest zintegrowana w serwerach Dell PowerEdge, . BMC nie jest dostępna za pośrednictwem interfejsu WWW w tych serwerach Dell.
     iDRAC 6 express - bardziej zaawansowane zarządzanie serwerem poprzez interfejs WWW z wykorzystaniem protokołu SS. Bezpośrednio zintegrowana z serwerami R610, zawiera ograniczoną ilość funkcji.
     iDRAC 6 enterprise - Zaawansowane zarządzanie serwerem poprzez interfejs WWW z wykorzystaniem protokołu SSL. Łączenie przez niezależną kartę sieciową. Można korzystać z iDRAC 6 enterprise przy użyciu zdalnego pulpitu, łącząc się z wirtualnym dyskiem zainstalować/odinstalować system poprzez wykorzystanie pliku ISO itp.
Różnice pomiędzy BMC i IDRAC

BMC - kontroler płyty

Potężne serwery Dell PowerEdge oraz wiele innych serwerów Dell są wyposażone w moduł BMC, który jest używany głównie do zdalnego zarządzania i diagnostyki sprzętu. Technicznie jest to oddzielny mikroprocesor zintegrowany na płycie głównej. BMC jest aktywowany natychmiast po podłączeniu zasilania serwera. BMC działa niezależnie od używanego systemu operacyjnego i nie ma znaczenia, czy serwer jest włączony czy wyłączony. Aby administrować BMC musi być do niego przypisany publiczny adres IP.

Jeśli jesteś zainteresowany aktywacją BMC, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a my pomożemy Ci z jego konfiguracją. Aktywacja i praca z BMC jest możliwa na wszystkich obsługiwanych serwerach Dell za darmo.
 
Główne funkcje BMC m.in.:
- Czujniki temperatury;
- Czujniki napięcia (sterowanie ON / OFF / Reset serwera)
- Czujniki prędkości wentylatora;
- Detekcja otwarcia obudowy;
- Zdalne zarządzanie BIOS.

Istnieją dwa sposoby łączenia się ze zdalnym serwerem:

1. IPMI over LAN

Ta metoda nie posiada graficznego interfejsu, wskazania stanu sprzętu są zapisywane za pomocą poleceń i wskaźników IPMI. 


Linux - narzędzia pakietu IPMI znajdują się w dystrybucjach Ubuntu i CentOS.

- instalacja narzędzi ipmi w systemie CENTOS


#yum install ipmitool


przykładowe polecenia:

BMC IP: 192.168.0.120, user: admin, password: admin


- wykrywanie stanu zasilania - status on/off/hard reset/soft reset (tak jak przy CTRL+ALT+DEL serwer zostanie zamknięty, więc konieczne będzie jego załączenie)
#
ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin power status|on|off|cycle|reset|soft

- czujniki:

#ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sensor|sdr

- dziennik zdarzeń (system log):

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel
# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -begin 3 -max 2
# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -last 4


Windows pobierz Dell BMC Utility ze strony www.support.dell.com

W katalogu C:\ProgramFiles\Dell\SysMgt\bmc będą się znajdowały dwa pliki startowe: ipmish.exe oraz  ipmitool.exe


przykładowe polecenia:


- wykrywanie stanu zasilania

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin power status|on|off|cycle|reset -force

-  wyświetlenie podstawowych informacji o serwerze w tym wersji BIOS

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo id

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo fru- dziennik zdarzeń (system log):
#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel
#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel get -last 102. SOL proxy

Metoda ta pozwala na dostęp do BIOS, BMC i ustawień RAID. Dostęp do konsoli realizowany jest poprzez przekierowany port szeregowy po starcie systemu. Przede wszystkim należy poprawnie ustawić przekierowanie portu szeregowego w BIOS!

Linuxpobierz Dell Linux Remote Access Utilities (zalecane głównie dla RedHat i SuSe) ze strony www.support.dell.com

- instalacja klienta na Centos -

# cp OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz /usr/src/

# cd /usr/src
# tar -xzvf OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz
# cd linux/bmc/
# rpm -e osabmcutil9g-RHEL*


po instalacji konieczne jest zalogowanie się do SOL proxy za pośrednictwem telnet'u:
# telnet localhost 623


przekierowanie konsoli na port szeregowy w CentOS:
/etc/inittab - dodaj linie: S0:2345:respawn:/sbin/agetty -h ttyS0 19200 vt100
/etc/securetty - dla logowania root dodaj linie: ttyS0


Windowspobierz Dell BMC Utility ze strony www.support.dell.com

  • instalacja

  • uruchomienie usługi SOL Proxy

  • Połączenie za pomocą klienta terminalowego na localhost, port 623 poprzez Winsock - jako klienta można użyć HyperTerminal z systemu Windows XP, CRT klienta telnet, SecureCRT lub nawet http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html1) Zaloguj się do zdalnego serwera (wpisz użytkownika, hasło i klucz). Klucz nie jest używany domyślnie - po prostu wciśnij ENTER

2) Konfiguracja Serial-Over-LAN.
3) Aktywacja konsoli. W przypadku gdy serwer jest wyłączony po aktywacji konsoli zostanie załączony.

4) Restart serwera i późniejsza aktywacja konsoli - nadaje się do uzyskania dostępu do systemu BIOS.


Ostrzeżenia:
  komunikacja z BMC nie jest szyfrowana, uruchamiana jest na porcie 623/UDP.

linki:
http://support.euro.dell.com/support/edocs/software/smsom/5.4/en/peosom/rac_solu.htm

http://docs.us.dell.com/support/edocs/software/svradmin/1.9/en/ug/plat.htm#wp1048349

 
http://support.dell.com/support/edocs/software/smbmcmu/1.2/en/ug/bmcugc0d.htm#1068105
 

http://dolezel.net/post/2007/11/20/BMC-strucny-manual.aspx